full screen background image

Odvoz suti a odpadu zemní práce

Vytisknout

Odvoz odpadu, suti, komunálního odpadu, kontejnerová doprava, odvoz odpadu ze zahrad a zahradní zeleně, zeminy, zemní práce, pronájem kontejnerů na odpad - Beroun, Králův Dvůr, Hořovice, Zdice, Žebrák, Praha, Středočeský Kraj.

Nákladní kontejnerová doprava - zemní a výkopové práce - pronájem kontejnerů. Odvoz odpadu, stavební suti, stavebních směsných a demoličních odpadů, odvoz zeminy, zahradní zeminy, zahradní zeminy tříděné, bio odpadů rostlinného původu, betonů a jiných stavebních odpadů vč. odpadů střešní krytiny a odpadních izolačních materiálů. Nabízíme zemní a výkopové práce, vyklízecí a bourací práce, likvidace černých skládek, odvoz různých materiálů a odpadů, ať už půjde o materiály sypké (drť, štěrk, písek, kačírek), nebo odpady kusové, odpady sutě, stavební odpady či směsi komunálních odpadů. Jsme schopni zajistit kontejnerovou přepravu materiálů a odpadů prostřednictvím kontejnerů o objemu až 13 m3. Zajišťujeme služby v oblasti údržby zeleně a veřejných prostranství.

 

Zajistíme kontejnerovou přepravu těchto odpadů:

 

 • Stavební suť cihla                             Katalogové číslo odpadu 170102
 • Betony                                            Katalogové číslo odpadu 170101
 • Směsné stavební a demol. odpady      Katalogové číslo odpadu 170904
 • Zemina a kamení                              Katalogové číslo odpadu 170504
 • Biologicky rozložitelný odpad              Katalogové číslo odpadu 200201
 • Směsný komunální odpad                  Katalogové číslo odpadu 200301
 • Uliční smetky                                   Katalogové číslo odpadu 200303
 • Objemný odpad                               Katalogové číslo odpadu 200307
 • a jiné

Zajistíme kontejnerovou dopravu těchto materiálů:

 • dovoz drti, štěrku, písku
 • dovoz betonu a betonových směsí
 • dovoz cihel, tvárnic a jiného stavebního materiálu.

 

Drcení stavebního odpadu 

Nabízíme drcení stavebního odpadu, stavebních směsí (suť, betony, tašky, cihly, kámen) a různých materiálů z demoličních prací. Možnost třídění různých materiálů mobilním dvousítným třídičem.

 

Zemní práce

Nabízíme strojní i ruční výkopové práce a úpravy terénu. Dále provádíme hloubení základů pro rodinné domy, jímky a podezdívky oplocení. Veškeré výkopové práce pro uložení kanalizací, vodovodů a zhutnění výkopů hutnícím strojem.

 

Stavební a dokončovací práce

Zajistíme Vám provedení přípravných a dokončovacích stavebních prací a specializované stavební činnosti dle Vašeho zadání včetně přípravy staveniště, nivelace a úpravy povrchů. Vaše projekty jsme schopni realizovat včetně kompletní dodávky stavebních materiálů. Zajistíme úklid staveniště včetně odvozu směsného stavebního a demoličního odpadu kontejnery o objemu 13 m3

 

Služby v oblasti údržby veřejných prostranství a zeleně

Nabízíme:

 • ruční i strojní metení komunikací a chodníků
 • mytí komunikací a chodníků
 • likvidace a úklid nepovolených skládek
 • posyp chemickým i inertním materiálem
 • odstraňování sněhu plužením
 • zakládání zeleně - terénní úpravy ploch
 • rekonstrukce trávníkových ploch
 • výsadba a ošetřování vzrostlé zeleně (keře, stromy)
 • kácení stromů
 • údržba okrasné zeleně včetně okrasných soukromých zahrad
 • sekání trávy
 • zálivka
 • výsadba a údržba květinových záhonů
 • kompletní celoroční údržba okrasné zeleně